Tüzük

TÜZÜK

DERNEĞİMİZİN ADI: Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

DERNEĞİN KISA ADI:  AFİMDER

Derneğimiz 2004 yılında kurulmuştur.

MERKEZİ : Afyonkarahisar (Merkez)

AMACI : Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi mezunlarının haklarını korumak ve savunmak, dernek üyeleri arasında her türlü maddi-manevi dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlamak, Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi mezunları ve üyeler arasındaki iletişimi, haberleşmeyi sağlamak, her tür eğitim, kültür, sağlık, edebi, sanatsal ve İletişim faaliyetlerinde bulunmaktır.

 DERNEĞİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ:

Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a)  Dernek, Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi Mezunlarının sağlık, eğitim, öğretim, iletişim vb. konularında gelişmeleri için her türlü yardımda bulunur. Dernek, üyelere ticari amaç gütme dışında, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için tesisler, atölyeler, işletmeler kurar; bunlara ortak olur veya kurulmasına katkıda bulunur.

b)  Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi Mezunlarının ruh ve beden sağlığının korunması, sosyal, kültürel, bilimsel, dini vb. bakımdan gelişmesi için yemek, gezi ve benzeri toplantı ve organizasyonları düzenler.

c) Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi Mezunlarından yönetim kurulunun uygun gördüğü kimselere maddi ve manevi her yönden yardımcı olur. Öğretimlerini sürdürmeleri, ihtiyaçlarının karşılanması, iş ve yuva kurma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında maddi ve manevi yardımda bulunur.

d)  Dernek, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla uygun gördüğü yerlerde şube açar, lokal ve sosyal tesis kurar.

e)  Derneğin yurt içi ve yurt dışında basın ve diğer yayın organları ile tanıtımı için gerekli faaliyetlerde bulunur. İletişim faaliyetlerinde bulunur; bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar. İnternet, kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkanlarını kullanır.

f)  Dernek, amaçlarına gerçekleştirmek üzere, mevzuatta öngörülen usule uymak ve yetkili makamlardan izin almak şartıyla, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için ilköğretim, ortaöğretim, anaokulu, kreş, yurt, pansiyon, kitaplık, okuma odası, yaz okulu ve kış okulu açar ve işletir. Sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri, tatil köyleri, otelkurar ve işletir.

g)  Edebi, kültürel, dini, bilimsel, sanatsal vb. alanlarda sergiler açar, konferanslar yapar, konserler düzenler, her türlü bilimsel gezi ve inceleme yapar. Bilimsel organizasyonlar tertip eder, ödüllü yarışmalar, turnuvalar tertip eder.

h) Aynı amaçlarla kurulmuş benzer derneklerle işbirliği yapar, ortak faaliyetler düzenler, kendi aralarında

federasyon kurar, kurulan federasyona genel kurul kararı ile üye olabilir.

ı) Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi mezunları arasında iletişimi ve haberleşmeyi sağlar, bunun için

internet ve diğer basın yayın organları ile çalışmalar yapar.

i) Dernek, giderlerini karşılamak ve gelir elde etmek amacıyla eğlence, konser, gece düzenler.

j) İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir

 

Ulusal Gazeteler
AFİMDER BASIN
En Çok Okunanlar
Anketler
Derneğimizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Arşiv
Radyo Diyanet