Başkanın Mesajı

                                                                                            

   Rahman ve  Rahim  Olan  Allahın adıyla..

 

             İnsanı ahsen-i takvîm üzerine,  yaratılışların en güzeli ile yaratan,  aciz olarak yarattığı  insana  yeryüzünde kendisinin halifesi olmak şerefini  veren ve  kendisine muhatap  olmayı  bahşeden  alemlerin  Rabbi’ne  sonsuz hamd ü sena olsun.  

 

            Hem insanlığın  efendisi hem de  efendilerin efendisi, yeryüzüne ve bütün âlemlere rahmet,  doğru yolu gösterici,   uyarıcı  ve  müjdeci  olarak gönderilen  Resûlullah Efendimiz’e en güzel salat ü selamlar tarafımızdan arz olunsun.

 

            Allah’ın selâmı, bereketi  sizlerin ve sizi sevenlerin ve sizin sevdiklerinizin  üzerine olsun.

 

             Bu salat ü selâmın bereketiyle, sizlere ve bizlere  hidayet nuru ve  muhabbet  nazarı  ihsan  olunsun. 

 

            Alemlerin  Rabbi  Allahü-zül Celalin Hak Davasının  ihlaslı, ihsanlı, muhabbetli,  sadık   vefakar,  cefakar  hizmetlileri  olan  İmam Hatip Lisesi  Mezunu dostlarım;

 

            Derneğimizin  27. Aralık 2014  günü yapılan olağanüstü  genel  kurulunda sizlerin teveccühü  ve taktiri ile  yönetim  kurulundaki  arkadaşlarımla  Dernek  Başkanlığının yönetimini   üstlenmiş bulunuyoruz.

 

            Öncelikle  Derneğimizin kuruluşunu  gerçekleştiren ve bu güne  kadar  derneğin  yönetimlerinde yer  alan, faaliyetlerine  katılan  önceki  yönetimlerdeki  dostlarımıza  ve   27 Aralık  2014  tarihindeki   genel  kurulumuza  teşrif  eden  üyelerimize  ayrı  ayrı  teşekkürlerimizi  sunuyoruz.

 

            Sizlerin de  malumunuz olduğu üzere   İmam  Hatipli  olmak  cebri  değil,   irâdî  bir durumdur.  İnsan  kendi  seçimi sonucunda  imam – hatipli  olur  ve  artık  imam- hatipli  olarak  yaşar, imam –hatipli  olarak  ölür…

 

            Allah  bize  bu  tercihi  yapmayı  lütfettiği  için  sonsuz şükürler  olsun..

 

             Muhterem  Dostlarım          

 

            İçinde yaşadığımız  toplumun bazı kesimleri İslam  Dininin özünü  anlayamadığı  yada  bu  konuda  yeterli bilgi sahibi  olmadığı  için imam – hatipliliği  bir  meslek  yada  bir sınıf  olarak  algılamaktadır.   Erbabının malumu  olduğu  üzere  İslam  dininde “ ruhban sınıfı “ yoktur.  Devlet  sistemimizde   “İmam – hatiplik “ mesleği olmakla  birlikte  dinimizde  dini öğrenmek ve yaşamak bir  meslek  değildir.   

 

            İmam hatipli olmak esas  itibariyle  yaratılışının gayesini, dünyadaki  görevlerini öğrenmek, Yaradanını  O’ nun  arzu  ettiği  şekilde  idrak  edebilmek ve  O’nun  razı  olacağı  şekilde  yaşamanın gereklerini  talim etmektir.

 

Bizim İmamımız,  önderimiz ve  örneğimiz  Alemlere  Rahmet  olarak  gönderilen  Fahr-i Kainat Efendimiz (SAS) dir.  Bizim  yol  göstericilerimiz, Resulullahın   seçilmiş  halifeleri,  güzide  ashabı,  onlara  tabi onlar,  onbeş asırdır  onları  kendisine rehber  edinerek yaşamış olan  Allah  dostlarıdır.

 

            Bu  menzil  içerisinde  yaşayan   herkesi  kucaklayan,  inanlara  ve  insanlara son derece  merhametli  olan,  kimseyi  dışlamayan  bir  anlayışla  görev  yapmaya  gayret  edeceğiz.

 

            Allah  yardımcımız  olsun.. Bize  dosdoğru yolunu  açsın,   gazaba  uğrattıklarından ve dalaleti  düşürdüklerinden  eylemesin.  Yarattıklarının  şerrinden ve  yarattığı  şerlerden  bizleri  emîn  eylesin !  İşimizi  hayırla  başlatsın, hayırla  tamamlatsın.

 

            Selam ve  Saygılarımızla                Yönetim  Kurulu  adına                                                                                                                                     Av. Mehmet  Çelikörs

 

Ulusal Gazeteler
AFİMDER BASIN
En Çok Okunanlar
Anketler
Derneğimizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Arşiv
Radyo Diyanet